Happy

Nieuwe website

Website

We maakten een nieuwe website voor gocartverhuur "Happy", het broertje van Arizona. Om ze herkenbaar te maken, hebben we bewust gekozen voor een vergelijkbare huisstijl als Arizona. Hierdoor zijn de twee websites qua uitstraling sterk op elkaar afgestemd.

Let's meet!

Hélène Melis

info@squaremedia.be
+32 494 13 88 80